Informacje prasowe

informacje prasowe

działem informacji prasowych Pergo

Tutaj można znaleźć bieżące oraz archiwalne informacje prasowe.

Informacje dla prasy lokalnej
W celu uzyskania informacji dla prasy w danym regionie lub kraju prosimy o kontakt z:

Sahin Demuynck
Sophie Hautekeete

press@pergo.com