Go to content Go to search

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Informacje zawarte w tej witrynie internetowej („Witryna”) pochodzą od firmy Unilin BV („UNILIN”). Korzystając z Witryny, potwierdzają Państwo przeczytanie, zrozumienie i zaakceptowanie niniejszych warunków korzystania z niej.

Informacje zawarte w Witrynie mają wyłącznie cel informacyjny i nie udzielamy na nie żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładne i aktualne informacje, to jednak nie gwarantujemy dokładności ani kompletności podawanych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania informacji w Witrynie bez wcześniejszego powiadomienia i bez wcześniejszej akceptacji.

Ani firma UNILIN ani żaden z członków jej zarządu, pracowników i doradców nie mogą w żadnych okolicznościach odpowiadać za szkody spowodowane przez lub wynikające z korzystania z Witryny lub zamieszczonych na niej informacji.

Firma UNILIN nie odpowiada za szkody wynikające z jakichkolwiek przerw w działaniu Witryny, szkody spowodowane przez usterki techniczne bądź wirusy (lub podobne elementy zakłócające), przeglądanie bądź wykorzystywanie stron internetowych (np. za pośrednictwem hiperlinków), do których odniesienie umieszczono w Witrynie, ani informacji podanych na tych stronach.

Firma UNILIN nie ponosi odpowiedzialności za komunikację elektroniczną za pośrednictwem Witryny. Dotyczy to korespondencji e-mailowej, opóźniania, przechwycenia i manipulacji przez strony trzecie.

Użytkownicy Witryny są odpowiedzialni za wszelkie wybory i decyzje podejmowane na podstawie informacji uzyskanych z Witryny lub za jej pośrednictwem.

Użytkownicy Witryny muszą sami podejmować wszelkie racjonalne środki ostrożności w celu zabezpieczenia się przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi itd.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie informacje podawane w Witrynie są chronione prawem autorskim. Prawo autorskie przysługuje firmie UNILIN. Żadne informacje nie mogą być reprodukowane ani dystrybuowane bez wcześniejszej i wyraźnej zgody firmy UNILIN.

Wszelkie spory mające związek z Witryną lub wynikające z jej użycia będą rozstrzygane wyłącznie w oparciu o ustawodawstwo belgijskie.

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

NINIEJSZE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI ZOSTAŁY OPRACOWANE W CELU POINFORMOWANIA PAŃSTWA, JAKIE DANE SĄ ZBIERANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ PRZEZ FIRMĘ Unilin BV, Z SIEDZIBĄ W OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIA („UNILIN”), DLACZEGO SĄ ONE ZBIERANE I JAK BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA INFORMACJE, A TAKŻE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ NAS NA PAŃSTWA TEMAT W WYNIKU PAŃSTWA WIZYTY W NASZEJ WITRYNIE. KORZYSTAJĄC Z TEJ WITRYNY, AKCEPTUJĄ PAŃSTWO TE ZASADY. JEŚLI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z TYMI ZASADAMI, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z NASZEJ WITRYNY.

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Zbieramy informacje osobowe na dwa sposoby:

przez rejestrację i informacje podawane lub wprowadzane przez Państwa na określonych stronach tej Witryny; przy użyciu metod zautomatyzowanych, w szczególności plików cookie. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć poniżej. Użytkownika naszej witryny możemy poprosić o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, wieku, adresu, numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego, a także innych danych osobowych lub kontaktowych. Możemy także prosić o komentarze, sugestie lub inne informacje dotyczące naszej witryny, naszych produktów lub usług albo naszej firmy. Możemy też prosić o podanie jakichś innych informacji w związku z konkursami, losowaniami oraz innymi ofertami promocyjnymi lub działaniami marketingowymi, w tym o zamieszczanie tekstów, zdjęć, filmów lub plików dźwiękowych.

DLACZEGO ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

ogólne korzystanie z Witryny i zarządzanie nią, w tym wysyłanie i odbieranie wiadomości; przekazywanie informacji na temat opcji, usług i produktów firmy UNILIN. Będziemy przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Wykorzystujemy dane osobowe, które nam Państwo przekazali, lub które zbieramy:

aby odpowiadać na bezpośrednie prośby, zgodnie z opisami podanymi w momencie zbierania informacji na temat Państwa lub zgodnie z dodatkowym opisem podanym przed wykorzystaniem Państwa informacji; aby zarządzać Państwa udziałem w konkursach, losowaniach, innych ofertach promocyjnych bądź innych działaniach marketingowych; aby lepiej zrozumieć Państwa i ogólnie naszych klientów; w innych legalnych celach biznesowych, obejmujących przesyłanie Państwu od czasu do czasu naszych materiałów reklamowych lub innych informacji marketingowych na temat naszych marek i naszych spółek, którymi, jak sądzimy, mogą być Państwo zainteresowani, za pośrednictwem poczty elektronicznej/poczty tradycyjnej/wiadomości SMS (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę w momencie rejestracji w naszej witrynie). Możemy łączyć przekazywane nam przez Państwa informacje z innymi danymi uzyskiwanymi z innych źródeł, w tym informacjami, które Państwo przekazują w innych miejscach lub za pośrednictwem innego medium, np. przez jedną z witryn afiliowanych z naszą witryną.

Pasywne informacje, które śledzimy, na przykład za pomocą plików cookie, są wykorzystywane do indywidualizacji i wzbogacania Państwa doświadczenia sieciowego i ofert prezentowanych w naszej witrynie zgodnie z podanym wyżej opisem.

We wszystkich przypadkach innych od wyżej opisanych będziemy zawsze najpierw określać cel, w jakim Państwa dane osobowe są zbierane, a dopiero potem zbierać lub wykorzystywać te informacje.

Państwa informacje osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji wyżej opisanych celów lub tak długo, jak tego wymagają przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY INFORMACJE?

Nie sprzedajemy informacji osobowych niezwiązanym z nami stronom trzecim, ale możemy przekazywać Państwa informacje podmiotom zajmującym się przetwarzaniem danych i działającym w naszym imieniu, powiązanym z nami spółkom, w tym naszej spółce-matce i innym markom UNILIN, a także partnerom biznesowym, takim jak strony trzecie, z którymi prowadzimy wspólne promocje lub programy biznesowe, a które mogą być zainteresowane przekazaniem Państwu informacji o swoich markach.

Prosimy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane firmom zajmującym się przetwarzaniem danych, spółkom z nami powiązanym lub stronom trzecim, z którymi prowadzimy wspólne promocje lub programy, zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Niniejszym akceptują Państwo przeniesienie swoich danych osobowych w takich przypadkach.

Nie naruszając obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, możemy także ujawnić Państwa dane osobowe, jeśli jesteśmy przekonani, że wynika to z wymogu przestrzegania jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia, nakazu sądowego albo żądania prawnego bądź rządowego. W mało prawdopodobnym przypadku przejęcia przez stronę trzecią całości lub części naszego przedsiębiorstwa informacje na temat Państwa zostaną przekazane nowemu właścicielowi firmy. Nie przyjmując żadnego zobowiązania do podejmowania takich działań, zastrzegamy sobie prawo do zbierania i przekazywania wszelkich informacji, które uważamy za niezbędne do badania lub podejmowania działań związanych z podejrzeniem oszustwa, nielegalnymi działaniami, potencjalnymi szkodami na osobie bądź szkodami materialnymi, aby chronić siebie albo jednego lub większą liczbę naszych użytkowników bądź ich spadkobierców, a także w innych celach zgodnych z wymogami prawa lub dopuszczalnymi przez prawo.

Należy także pamiętać, że niektóre obszary naszej witryny internetowej mogą być interaktywne ze swojej natury i mogą umożliwiać użytkownikowi zamieszczanie informacji widocznych przez innych użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce, by pochodzące od niego informacje były publicznie dostępne, nie należy korzystać z tych obszarów witryny internetowej.

JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY I DLACZEGO?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze przez odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Są one powszechnie używane w celu umożliwienia lub usprawnienia działania witryn internetowych, a także przekazywania informacji właścicielom witryn internetowych.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie:

aby udoskonalić i dostosować sposób korzystania z naszej witryny do Państwa potrzeb. Obejmuje to: zapisywanie Państwa preferencji językowych, zachowywanie informacji wpisywanych przez Państwa w formularzach, zapamiętywanie produktów w Państwa koszykach zakupowych (w stosownych przypadkach), analizowanie sposobu korzystania przez Państwa z naszej witryny przez Google Analytics. Jeśli nie chcą Państwo, by pliki cookie były wykorzystywane, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny, ponieważ bez tych plików nasza witryna nie będzie prawidłowo działać.

Ta witryna wykorzystuje między innymi następujące pliki cookie innych podmiotów:

Większość przeglądarek sieciowych umożliwia kontrolowanie plików cookie przez ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie, w tym o sposobach sprawdzania, jakie pliki cookie zostały ustawione oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, należy wejść na stronę www.allaboutcookies.org.

REZYGNACJA

Jeśli w jakimkolwiek momencie zadecydują Państwo, że nie chcą otrzymywać żadnych informacji handlowych ani promocyjnych związanych z naszymi produktami i usługami, bądź dotyczącymi produktów lub usług związanych z nami firm lub partnerów biznesowych, z którymi prowadzimy wspólne promocje lub programy, mogą Państwo skorzystać z naszej strony rezygnacji lub kliknąć link zawarty w dowolnej wiadomości promocyjnej, którą Państwo od nas otrzymają.

Prosimy pamiętać, że jeśli Państwo zrezygnują z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych, nadal będziemy Państwu przesyłać informacje związane z założonym u nas kontem, na przykład z prośbami o nasze produkty lub usługi, bądź wiadomości z nimi związane (takie jak wiadomości o loteriach, w których wzięli Państwo udział).

PAŃSTWA PRAWA

W dowolnym momencie mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do dostępu, poprawiania lub usuwania wszelkich związanych z Państwem danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, pozostawiając nam wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego. Mogą Państwo także w dowolnym momencie zrezygnować z dowolnych kampanii marketingu bezpośredniego i poprosić o nieprzesyłanie żadnych dodatkowych materiałów promocyjnych, bezpłatnie i bez konieczności podawania uzasadnienia.

BEZPIECZEŃSTWO

Korzystamy z używanych powszechnie w naszej branży środków ochrony informacji podawanych w tej witrynie. Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych podczas przechowywania, wykorzystywania i ujawniania przekazanych nam informacji, ale żadna witryna internetowa nie jest w stu procentach bezpieczna. W związku z tym zachęcamy Państwa do podejmowania odpowiednich działań w celu zabezpieczenia siebie, w tym, na przykład, do zachowywania poufności wszystkich nazw użytkownika i haseł.

WITRYNY STRON TRZECICH

Niektóre obszary niniejszej witryny mogą zawierać linki do witryn stron trzecich. Jednak niniejsze Zasady ochrony prywatności mają zastosowanie wyłącznie do witryny, na której zostały opublikowane, i nie opisują praktyk związanych ze zbieraniem informacji w innych witrynach, łącznie z witrynami powiązanymi przez linki z niniejszą witryną. Linki te są zamieszczone dla Państwa wygody; należy jednak pamiętać, że nie mamy wpływu na takie strony trzecie ani ich witryny. Takie strony trzecie mają inne zasady ochrony prywatności, które mają zastosowanie do informacji, które mogą być podawane przez Państwa podczas wizyty w witrynach takich stron trzecich. Należy uważnie przeczytać zasady ochrony prywatności wszystkich witryn przed podaniem danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację.

W żadnych okolicznościach firma Unilin nie może odpowiadać za (dalsze) istnienie takich witryn stron trzecich ani za podawane na nich informacje. Umieszczenie hiperlinków do innych witryn internetowych nie oznacza także, że firma Unilin zgadza się z zawartością takich stron ani nie wskazuje na istnienie jakiejkolwiek formy współpracy lub związku z takimi witrynami.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I MODYFIKACJE

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIENIANIA, MODYFIKOWANIA, DODAWANIA LUB USUWANIA CZĘŚCI TYCH ZASAD W DOWOLNYM MOMENCIE I CAŁKOWICIE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ INFORMACJE ZAWARTE W TEJ WITRYNIE, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NAJNOWSZĄ WERSJĄ NINIEJSZYCH ZASAD. DALSZE KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY PO WPROWADZENIU ZMIAN W NINIEJSZYCH ZASADACH OZNACZA PAŃSTWA AKCEPTACJĘ TYCH ZMIAN. NIE BĘDZIEMY JEDNAK WPROWADZAĆ Z MOCĄ WSTECZNĄ ZMIAN W WYKORZYSTYWANIU PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH BEZ PAŃSTWA ZGODY.

Niniejsze zasady zostały opracowane i obowiązują od 15 stycznia 2013 roku.

PYTANIA

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wnioski lub pytania dotyczące niniejszych zasad albo jeśli chcą Państwo zaktualizować swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami:

Unilin BV – division Flooring

Ooigemstraat 3

8710 Wielsbeke

Belgium/Belgia

Tel. +32 56 675211

Można także pozostawić wiadomość, korzystając z formularza kontaktowego.