Centrum medialne

Używanie logotypu Pergo
Logotyp firmy Pergo musi być używany w całości i nie może być zniekształcony ani zmieniony w żaden sposób. Dokoła logo należy zawsze pozostawić wolną przestrzeń. Wersja w wysokiej rozdzielczości jest dostępna po otrzymaniu przez firmę Pergo odpowiedniej prośby.

Korzystanie ze zdjęć firmy Pergo
Nasz bank zdjęć zawiera fotografie przeznaczone do publikacji bez opłat licencyjnych. Jeśli wymagane są zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z danymi kontaktowymi i opisem planowanego zastosowania zdjęć na adres mediacentre@pergo.com. Uwaga: Wszystkie zdjęcia produktów Pergo powinny zawsze zawierać informację o prawach autorskich „© Pergo”.