Original Laminate

Szczegółowe instrukcje

Montaż pięknej podłogi Pergo jest teraz jeszcze szybszy i łatwiejszy. Nasz innowacyjny system zatrzaskowy PerfectFold™ 3.0 jest dostępny w panelach laminowanych Pergo na wszystkich poziomach jakości. Wystarczy połączyć panele na zatrzask dowolną metodą i podłoga gotowa. Nie ma też ryzyka uszkodzenia paneli. W przypadku konieczności ponownego montażu paneli system PerfectFold™ 3.0 ułatwia demontaż poszczególnych paneli i ich ponowne ułożenie w dowolnej chwili.

Z Pergo najłatwiej
W systemie PerfectFold™ 3.0 można układać panele na trzy łatwe sposoby:

Układać panele na trzy łatwe sposoby

Upuszczanie

Najlepsza metoda montażu podłogi na dużej powierzchni. Zatrzaśnij panel wzdłuż dłuższego boku, przesuń go do końca poprzednio zamontowanego panelu i dociśnij.

Pod kątem

Doskonała metoda montażu pierwszego rzędu paneli. Połącz panele na zatrzask najpierw wzdłuż krótszego boku, a następnie wzdłuż dłuższego boku.

Możliwość wstawiania w poziomie — unikatowa cecha

Panele laminowane Pergo mogą też być wstawiane poziomo, co wyróżnia je na tle paneli wielu innych marek. Metoda ta jest bardzo wygodna w miejscach, gdzie przechylenie paneli jest utrudnione lub wręcz niemożliwe, np. w przypadku montażu ostatniego rzędu paneli, pod framugami, grzejnikami itp.

KROK PO KROKU

Przygotowanie

1

Zanim zaczniesz

Laminowane panele podłogowe firmy Pergo są dostarczane wraz z instrukcjami w formie ilustracji. Poniższe opracowanie zawiera objaśnienia ilustracji i jest podzielone na trzy części: instrukcje dotyczące przygotowania, montażu i czyszczenia. Zalecamy uważne przeczytanie objaśnień i dokładne przejrzenie wszystkich ilustracji. W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub działem obsługi technicznej. Zdecydowanie zaleca się używanie oryginalnych akcesoriów firmy Pergo, aby korzystać z pełnej gwarancji Pergo.

2

Sprawdź dostarczone zamówienie

Dostępne laminowane podłogi Pergo mają różne formaty, wzory i właściwości. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy dostarczony produkt jest zgodny z zamówieniem. Zalecamy zachowanie jednej etykiety wraz z paragonem.

3

Pozostaw podłogę do aklimatyzacji

Przed zamontowaniem paneli opakowania należy przechowywać — w celu aklimatyzacji — bez otwierania, w pozycji poziomej i bez kontaktu ze ścianą czy podłożem. Zaleca się przechowywanie ich co najmniej 48 godzin przed zamontowaniem w temperaturze pokojowej (15–20°C) oraz przy wilgotności względnej 30–75%.

4

Przygotuj podłoże

Laminowane panele podłogowe Pergo należy montować na stabilnym i samonośnym podłożu, podłodze drewnianej lub podłogach pokrytych bezszwową i nieuszkodzoną okładziną winylową. Wykładziny tekstylne należy jednak usunąć razem z podkładem.

5

Sprawdź, czy nie ma nierówności

Trzeba dokładnie sprawdzić całe podłoże pod kątem ewentualnych nierówności. Za pomocą łaty o długości 1 m należy sprawdzić, czy w podłożu nie ma nierówności przekraczających 2 mm. Należy również się upewnić, że nie występują wybrzuszenia większe niż 1,2 mm w promieniu 250 mm. Podczas cyklinowania lub szlifowania wybrzuszeń można zastosować wylewkę samopoziomującą, aby uzyskać płaską powierzchnię. Przed montażem należy pozostawić ją do utwardzenia i wyschnięcia. Dodatkowych porad może udzielić sprzedawca.

6

Zadbaj o to, aby podłoga nie skrzypiała

Po sprawdzeniu podłoża pod kątem nierówności trzeba dokładnie odkurzyć całą powierzchnię. Aby zapobiec skrzypieniu podłogi, wszystkie luźne płyty paździerzowe, wiórowe i pilśniowe, drewniane deski itp. należy przymocować za pomocą wkrętów.

7

Zamontuj podkład

W celu uzyskania optymalnego wyciszenia i możliwie najlepszego komfortu chodzenia oraz aby zapobiec skrzypieniu podłogi na połączeniach i wyrównać drobne nierówności podłoża, zdecydowanie zaleca się zastosowanie odpowiedniego podkładu Pergo. Dodatkowych porad może udzielić sprzedawca. W przypadku użycia podkładów firmy innej niż Pergo lub jeśli wybrany podkład Pergo nie jest wyposażony w izolację przeciwwilgociową, należy zamontować folię polietylenową o grubości 0,2 mm jako minimalne zabezpieczenie przed wilgocią, jeśli jest ono wymagane (patrz ilustracja 11). Połączenia folii polietylenowej muszą mieć zakłady o długości co najmniej 200 mm.

8

Nie montuj podłogi w pomieszczeniach wilgotnych!

Laminowanych paneli podłogowych Pergo nie wolno montować w typowych wilgotnych pomieszczeniach ani w pomieszczeniach z podłogowym odpływem wody.

9

Nie używaj gwoździ, wkrętów ani materiałów silikonowych!

Laminowane panele podłogowe Pergo są przeznaczone do montażu jako tzw. podłoga pływająca, aby umożliwić ich naturalne rozszerzanie się i kurczenie wraz ze zmianami temperatury i wilgotności. Aby wykorzystać zalety podłogi pływającej i zapobiec ewentualnemu powstawaniu szpar, skrzypieniu itp., nigdy nie należy mocować podłogi przy użyciu gwoździ, wkrętów ani materiałów silikonowych. Laminowanych paneli podłogowych Pergo nie wolno montować bezpośrednio na podwieszeniu.

10

Pamiętaj o izolacji przeciwwilgociowej

Przed rozpoczęciem montażu na podłożach mineralnych, takich jak beton, trzeba dokładnie je osuszyć (<2,5% CM / 75% w miernikach Tramex). Jeśli wilgotność jest lub może być większa, konieczne jest zastosowanie innych rodzajów izolacji przeciwwilgociowej, takich jak Pergo MoisturBloc. Dodatkowych porad może udzielić sprzedawca. Zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej jest konieczne w przypadku montażu podłogi Pergo na podłożach mineralnych, niezależnie od ich wieku. Podkłady Pergo Smart Underlay+ i Pergo Professional SoundBloc mają wbudowaną odpowiednią izolację przeciwwilgociową.

11

Ogrzewanie podłogowe

W przypadku montażu podłogi laminowanej Pergo nad instalacją ogrzewania podłogowego przed zamontowaniem zalecanego podkładu zawsze trzeba zastosować izolację przeciwwilgociową. Zaleca się użycie jednego z podkładów Pergo z izolacją przeciwwilgociową. Sprzedawca lub instalator ogrzewania podłogowego muszą się upewnić, że temperatura powierzchni nigdy nie przekroczy 28°C.

12

Pozostaw miejsce na naturalne przemieszczanie się podłogi

Podłoga laminowana Pergo składa się w większości z naturalnego drewna i ma naturalną tendencję do rozszerzania się oraz kurczenia w wyniku zmian wilgotności względnej. Wahania wymiarowe zainstalowanej podłogi są niemal jednakowe pod względem długości i szerokości. W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej w przedziale 40–60% przemieszczanie jest minimalne. Wilgotność produkowanych i dostarczanych laminowanych paneli podłogowych Pergo jest dostosowana do wilgotności względnej 30–60%. W klimacie suchym, na przykład zimą w krajach skandynawskich, wilgotność względna może spadać poniżej 30%, a w lecie wzrastać powyżej 70%. Będzie to powodować przemieszczenia w powierzchni podłogi. Aby zapewnić wystarczający odstęp umożliwiający naturalne przemieszczenia oraz zapobiec ewentualnemu powstawaniu otwartych połączeń, skrzypieniu itp., przy ścianach, progach, schodach, rurach itp. należy zawsze zachować szczelinę dylatacyjną wielkości około 5 mm. W celu zachowania odpowiedniego odstępu trzeba używać klinów dylatacyjnych z zestawu montażowego. W przypadku montażu zimą przy bardzo niskiej wilgotności względnej odstęp od ściany należy zmniejszyć do 3 mm, ponieważ panele podłogowe będą się kurczyć. Natomiast montaż w warunkach wysokiej wilgotności względnej wymaga zwiększenia odstępu do 8 mm, ponieważ panele będą się rozszerzać. Odstęp musi pozostawać otwarty i NIE można wypełniać go żadną masą uszczelniającą, materiałem silikonowym ani innym spoiwem. Nigdy nie należy mocować podłogi za pomocą gwoździ, kleju lub wkrętów ani w żaden inny sposób.

13

Montaż w dużych pomieszczeniach

Wszystkie rodzaje materiałów drewnianych w sposób naturalny kurczą się i rozszerzają oraz dostosowują się do zmian wilgotności względnej i temperatury. Dlatego jako ogólną zasadę przyjmuje się, że nie należy montować podłogi laminowanej Pergo w pomieszczeniach o powierzchni większej niż 13 x 13 metrów. Jeśli podłoga jest większa, należy zapytać sprzedawcę o możliwe rozwiązania lub zwrócić się do działu obsługi technicznej firmy Pergo. W każdym otworze drzwiowym trzeba zamontować listwy łączeniowe o profilu T. W typowych pomieszczeniach w kształcie litery T, L lub U może być też konieczne wykonanie szczeliny dylatacyjnej. W razie wątpliwości należy zwrócić się o poradę.

14

Rozwiązania 5 w 1

W takich sytuacjach, jak przedstawione na ilustracji, doskonałym rozwiązaniem są listwy Pergo 5 w 1. Umożliwiają one wyprofilowanie podłogi oraz wykończenie krawędzi na styku z powierzchniami pionowymi, takimi jak progi, ramy drzwi przesuwnych itp. (listwy zakończeniowe). W przypadku użycia listew 5 w 1 zawsze należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniej szczeliny dylatacyjnej między montowaną podłogą a metalową prowadnicą.

Montaż

15

Przygotuj potrzebne narzędzia

Montaż podłóg laminowanych Pergo jest łatwy i nie wymaga użycia żadnych drogich, specjalistycznych narzędzi. Poza kilkoma zwykłymi narzędziami do majsterkowania (miarka składana, ołówek, młotek, piła ręczna lub wyrzynarka, kątownik stolarski i ewentualnie wiertarka oraz rękawice robocze) potrzebny jest tylko zestaw montażowy Pergo — zawierający dobijak, drążek ściągający oraz kliny dylatacyjne. Przed rozpoczęciem montażu trzeba sprawdzić, czy dostępne są wszystkie potrzebne narzędzia.

16

Tnij ostrożnie

Podczas cięcia paneli laminowanych Pergo należy uważać, aby nie powstały wyszczerbienia ani odpryski. Jeśli używa się piły ręcznej, należy umieścić panel stroną dekoracyjną do góry, natomiast korzystając z wyrzynarki, trzeba położyć panel stroną dekoracyjną w dół.

17

Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń

Przed zapakowaniem każdy panel Pergo jest dokładnie sprawdzany pod kątem niedoskonałości. Możliwe jest jednak uszkodzenie opakowań lub paneli podczas transportu albo otwierania kartonów. Nie należy montować panelu z uszkodzoną powierzchnią, krawędzią lub profilem zatrzaskowym. Przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie montażu należy dokładnie sprawdzać każdy panel w dobrym świetle. Zamontowany panel uznaje się za zaakceptowany i nie podlega on reklamacji.

18

Wykonaj dokładne pomiary

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zmierzyć długość i szerokość pomieszczenia, aby szczegółowo zaplanować optymalny rozkład paneli. Jest to bardzo istotne w przypadku montażu typowych wzorów płytek. Dzięki temu ostatni rząd nie będzie zbyt wąski. Jeśli długość ostatniego rzędu miałaby wynosić mniej niż 40 mm, montaż ułatwi przycięcie paneli z pierwszego rzędu.

19

Wybierz kierunek

Zwykle montaż wykonuje się go równolegle do dłuższych ścian pomieszczenia. Wszystkie rodzaje podłóg laminowanych układa się najczęściej od lewej do prawej strony. Podane tu informacje dotyczą montażu w takim właśnie kierunku. Panele należy montować piórem (A) do ściany. Trzeba zawsze pamiętać o klinach dylatacyjnych! Montaż jest bardzo łatwy dzięki opatentowanemu systemowi PerfectFoldTM 3.0. System ten pozwala w razie potrzeby na łatwe i szybkie zdemontowanie panelu, bez uszkodzenia mechanizmu łączenia. Połączenie końców paneli można wykonać na kilka sposobów: przez złożenie, przechylenie pod kątem lub wbicie poziomo. Najszybszym, najłatwiejszym i najpewniejszym sposobem jest złożenie.

20

Zacznij we właściwy sposób

“Przytnij panele pierwszego rzędu na odpowiednią szerokość (patrz punkt 18) lub przynajmniej odetnij pióro (patrz ilustracja 19), aby uzyskać odpowiednią odległość od ściany. Jeśli ściana jest zakrzywiona lub nierówna, przytnij panele pierwszego rzędu odpowiednio do linii ściany. Używaj klinów dylatacyjnych! Odetnij pióro pierwszego panelu również na krótszym boku. Panel ten będzie miał plastikowe pióro na końcu po prawej stronie. Dla panela PERGO Modern Plank - Sensation, plastikowa wkładka jest po stronie wpustu. Sposób montażu dla obu systemów na click jest dokładnie taki sam.”

21

Połącz panele ruchem obrotowym

Najprostszym sposobem połączenia paneli podłogowych jest złożenie ich ruchem obrotowym. Podnieś panel łączący pod kątem 20–30 stopni, wciśnij go w rowek na dłuższym boku i delikatnie przesuń w lewo, aby końce paneli zetknęły się. Dociśnij panel do podłogi, a system PerfectFoldTM 3.0 skutecznie zablokuje połączenie na jego końcu. Przed ułożeniem kolejnego panelu zawsze dokładnie sprawdź każde połączenie. W razie potrzeby delikatnie zniweluj mniejsze szczeliny dobijakiem Pergo.

22

Zachowaj odstęp

Zamontuj pierwsze 2 rzędy, tak jak pokazano na ilustracji. Zaleca się, aby zakładki/przesunięcia połączeń końców paneli względem siebie wynosiły około 1/3 długości panelu, ale nie mniej niż 300 mm. Zamontowanie pierwszych 2 rzędów w sposób przedstawiony na ilustracji pomoże zachować prostą krawędź w celu rozpoczęcia montażu pozostałej części podłogi. Odcięte fragmenty paneli z pierwszego i drugiego rzędu zwykle doskonale nadają się na panele początkowe trzeciego i czwartego rzędu. Należy zawsze pamiętać o stosowaniu klinów dylatacyjnych w celu zachowania odpowiedniej odległości od ścian itp.

23

Wskazówki dotyczące progów

Aby uzyskać estetyczne wykończenie na styku nowej podłogi z progiem drzwi, zaleca się podcięcie listew drzwiowych. Aby wykonać prawidłowe podcięcie, odwróć panel Pergo dolną stroną do góry i przyłóż go na podłodze do ościeżnicy. Następnie po prostu przytnij według ościeżnicy/listwy, trzymając piłę ręczną przy panelu, tak jak pokazano na ilustracji. Usuń odcięty fragment i zbierz odkurzaczem jego pozostałości. Następnie można po prostu wsunąć panel pod ościeżnicę/listwę, aby uzyskać doskonałe wykończenie.

24

Ostatni rząd

Montując końcowy rząd, przytnij panele na odpowiednią długość, pamiętając o pozostawieniu zalecanego odstępu i wprowadzając konieczne poprawki, aby dopasować podłogę do linii ściany. Jeśli w ścianie tej znajdują się drzwi, połącz panel na zatrzask wzdłuż dłuższego boku po stronie podciętej listwy i wsuń/wbij go pod spód, a system PerfectFoldTM 3.0 umożliwi zablokowanie połączenia końców paneli po prostu przez ich dobicie, bez konieczności podnoszenia paneli. Sprawdź łączenie i użyj drążka ściągającego, aby zapewnić całkowite przyleganie.

25

Montaż w okolicach rur

Aby zamontować laminowane panele podłogowe Pergo wokół rur, dokładnie odmierz i zaznacz na nich punkt środkowy każdej rury. W każdym z zaznaczonych punktów wywierć otwór o średnicy odpowiadającej średnicy rury + 16 mm. Jeżeli otwory znajdują się na dłuższym boku panelu, wykonaj nacięcie pod kątem 45 stopni od każdego otworu do krawędzi, a następnie zrób nacięcie między otworami, tak jak pokazano na ilustracji. Jeżeli otwory znajdują się na końcu panelu, wykonaj proste nacięcie w poprzek. Zamontuj panel. Następnie posmaruj krawędzie wyciętego fragmentu uszczelniaczem Pergo SafeSeal lub zwykłym klejem do drewna i przyklej go w odpowiednim miejscu. Upewnij się, że klej nie przedostanie się między wycięty fragment a podłoże. Użyj klinów dylatacyjnych, aby zapewnić dokładne przyleganie klejonego połączenia. Wilgotną szmatką natychmiast usuwaj pozostałości kleju lub uszczelniacza SafeSeal z powierzchni podłogi. Pozostawione wokół rur szczeliny mają umożliwiać przemieszczenia podłogi zależnie od pory roku, dlatego NIE należy ich wypełniać żadną masą uszczelniającą, materiałem silikonowym ani innym spoiwem. Aby zamaskować szczeliny wokół rur grzejnika, użyj podkładek pod grzejnik firmy Pergo.

26


Wykończenie

Sprawdź ostateczny wygląd powierzchni zamontowanej podłogi, wyjmij wszystkie kliny dylatacyjne i zamontuj listwy przyścienne firmy Pergo zgodnie z dołączonymi do nich instrukcjami.

Instrukcje dla uzyskania dodatkowej odporności na wodę podłóg Modern Plank - Sensation

Te zalecenia pomagają chronić podłogę przed przedostawaniem się pod nią wody na obwodzie i przez inne otwory. Tak zamontowana podłoga z paneli Modern Plank - Sensation będzie bardzo odporna na wodę i będzie odpowiednia do zastosowania w łazience, kuchni, pralni i przy drzwiach wejściowych. Poziom zabezpieczenia przed wodą nie spełnia norm dotyczących odporności na wodę al pomieszczeń mokrych.
27

Wykończenie odporne na wodę

Do montażu z zabezpieczeniem przed wodą używaj wodoodpornej elastycznej bezbarwnej masy uszczelniającej PG AQUA SEALANT i wypełniającego sznura piankowego NEFOAMSTRIP.

28

Uszczelnianie obwodowej szczeliny dylatacyjnej

Uszczelnianie obwodowej szczeliny dylatacyjnej z zastosoaniem sznura piankowego NEFOAMSTRIP o średnicy 8-10 mm oraz elastycznej wodoodpornej masy PG AQUA SEALANT. Umieść sznur piankowy w szczelinie dylatacyjnej i nanieś masę uszczelniającą formując jej powierzchnię za spadkiem w stronę podłogi. Przyklej listwy przyścienne klejem PG Multiglue PGGLUE290 i nanieś masę uszczelniającą wzdłuż dolnej krawędzi listew by zapobiec przedostawaniu się wody. W miejscach, gdzie nie można zastosować listwy użyj sznura piankowego i masy uszczelniającej. Aby pracę wykonać czysto, przyklej taśmę maskującą przed nałożeniem masy uszczelniającej i zerwij ją zaraz po nałożeniu masy. PG AQUA SEALANT można łatwo usunąć z podłogi po zaschnięciu.

29

Zabezpieczenia przed wodą wielofunkcyjnego profilu 5w1

Dla zabezpieczenia przed wodą wielofunkcyjnego profilu 5w1 PGINCP przymocuj szynę startową klejem lub/i wkrętami, nanieś masę uszczelniającą PG AQUA SEALANT na sznur piankowy w szczelinie dylatacyjnej, wciśnij profil dylatacyjny w szynę startową i wytrzyj nadmiar masy uszczelniającej.

30

Zabezpieczenia przed wodą wykończ otwory na rury

Dla zabezpieczenia przed wodą wykończ otwory na rury stosując Rozetki “PG Radiator cups”, elastyczną wodoodporną bezbarwną masę “PG AQUA SEALANT” i sznur piankowy “NEFOAMSTRIP”. Umieść sznur piankowy w szczelinie dylatacyjnej dookoła rury. Zamontuj rozetkę i nanieś masę uszczelniającą wokół rozetki i wokół rur. To zapobiegnie przedostawaniu się wody.

31

Dodatkowa ochrona

Docinając panele upewnij się, że szczelina dylatacyjna pod drzwiami wynosi przynajmniej 10 mm. Jeżeli nie można unieść panela, użyj specjalnego klocka montażowego lub łyżki montażowej i dobijając młotkiem połącz panele. Wykończenie; pod framugą drzwi użyj sznura piankowego NEFOAMSTRIP i nanieś PG AQUA-SEALANT pomiędzy podłogą a framugą.

Instrukcje dotyczące czyszczenia

32

Po instalacji

Po zakończeniu montażu należy odkurzyć podłogę, używając końcówki do odkurzacza z miękkimi krawędziami.

33

Suche mopa lub zamiatać podłogę

DW celu usunięcia zabrudzeń i kurzu podłogę należy wycierać mopem na sucho lub zamiatać. Podłogę należy przecierać mopem Pergo z mikrofibry, używając ciepłej wody z dodatkiem jednej lub dwóch nakrętek uniwersalnego środka czyszczącego Pergo. Codzienne sprzątanie należy wykonywać zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej firmy Pergo. Użycie nieodpowiednich środków czyszczących może spowodować uszkodzenie powierzchni podłogi!

34

Urząd

Krzesła na rolkach muszą być wyposażone w tzw. miękkie kółka.

35

Nogi meblowe

Aby nie dopuścić do zarysowania powierzchni podłogi, należy zabezpieczyć nogi wszystkich mebli podkładkami filcowymi. Należy unikać przesuwania po podłodze Pergo ciężkich mebli itp., aby zapobiec ewentualnemu zarysowaniu. Zaleca się podnoszenie mebli. Przy każdych drzwiach wejściowych należy umieścić wysokiej jakości wycieraczkę, aby zapobiec nanoszeniu piasku i brudu, które mogłyby powodować powstanie rys.